ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ EJEKT 2020, 2021 & VOUCHER

ΧΡΗΣΗ VOUCHER
A) ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ή VOUCHER σε εισιτήρια EJEKT 2023.
Οι κάτοχοι εισιτηρίων των EJEKT 2020, 2021 & Voucher που επιθυμούν να παρευρεθούν στο EJEKT 2023, με headliner τους FLORENCE + THE MACHINE, θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο info@ejekt.gr, επισυνάπτοντας τα παλιά τους εισιτήρια ή το πιστωτικό τους σημείωμα (Voucher) προκειμένου να τα ανανεώσουν.

Οσοι είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους μέσω Public θα πρέπει πρώτα να τα μετατρέψουν σε voucher (δείτε την διαδικασία παρακάτω).

B) ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
Θεάματα στα οποία μπορεί να εξαργυρωθούν τα πιστωτικά σημείώματα (Voucher), βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.detoxevents.gr

Αφού επιλέξετε το θέαμα που σας ενδιαφέρει, πρέπει να στείλετε email στο mgtliveevents@gmail.com αναφέροντας τον τίτλο του εν λόγω θεάματος και επισυνάπτοντας το πιστωτικό σας σημειώμα (Voucher).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (με χρήση VOUCHER )
Οσοι κατοχοι πιστωτικών σημειωμάτων (voucher) είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους μέσω Viva.gr, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η επιστροφή των χρημάτων τους θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα με την οποία είχε πραγματοποιηθεί η αγορά των εισιτηρίων.

Οσοι κατοχοι πιστωτικών σημειωμάτων (voucher) είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους μεσω φυσικών σημείων πώλησης, της Viva, με μετρητά θα πρέπει να αποστείλουν στο email mgtliveevents@gmail.com, τα παρακάτω: πιστωτικο σημείωμα (voucher) συνημμένο, αριθμό Iban, όνομα τράπεζας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οσοι κατοχοι πιστωτικών σημειωμάτων (voucher) είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους μέσω Public είτε με μετρητά είτε με κάρτα, θα πρέπει να αποστείλουν στο email: mgtliveevents@gmail.com, τα παρακάτω: πιστωτικο σημείωμα (voucher) συνημμένο, αριθμό Iban, όνομα τράπεζας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ VOUCHER
Οι κάτοχοι εισιτηρίων των EJEKT 2020 και 2021 που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν στο EJEKT 2023, μπορούν να μετατρέψουν τα εισιτήριά τους σε πιστωτικά σημειώματα (Vouchers) στη σελίδα https://www.viva.gr/tickets/music/voucher/ejekt-2020/.

Δεν υπάρχει χρέωση για τη μετατροπή του εισιτηρίου σας σε Voucher.

Η διαδικασία έκδοσης πιστωτικού σημειώματος- Voucher γίνεται ανά εισιτήριο και όχι ανά παραγγελία.

★ Περιγραφή διαδικασίας μετατροπής σε Voucher στη σελίδα:
1) Πατήστε το κουμπί “ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ” πάνω δεξιά
2) Εισαγωγή κωδικού barcode εισιτηρίου σας > πατάτε “εξαργύρωση”
3) Επιλέγετε το voucher της αξίας του εισιτηρίου σας, εισάγετε 1 στην ποσότητα > πατάτε “κράτηση”
4) Ολοκληρώνετε τη διαδικασία εισάγοντας τα στοιχεία σας

Το πιστωτικό σημείωμα (Voucher) έχει ισχύ έως την 31/12/2022 (άρθρο 133 του Νόμου 4876/2021 ( ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021)). Εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4708/2020, ως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 133 του Νόμου 4876/2021 ( ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 31/01/2023, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ – VOUCHER

– Το παρόν πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται στο πλαίσιο του άρθρου 16 του Νομου 4708/2020 (ΦΕΚ Α 140/21-7-2020), ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 70 του Νόμου 4761/2020 (ΦΕΚ Α 248/13-12-2020) το άρθρο 78 του Νόμου 4795/2021(ΦΕΚ Α 62/ 17-4-2021) και το άρθρο 133 του Νόμου 4876/2021 ( ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει πιστωτικό υπόλοιπο οφειλόμενο από τον ως άνω αναγραφόμενο διοργανωτή σύμφωνα με τις ανωτέρω εφαρμοστέες διατάξεις.
– Το πιστωτικό υπόλοιπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια ίσης αξίας εισιτηρίων σε θεάματα παραγωγής του ανωτέρω διοργανωτή.
– Η χρήση του γίνεται με την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού που αναφέρεται παραπάνω στη φόρμα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων για το θέαμα που επιλέγει ο κάτοχος του παρόντος πιστωτικού σημειώματος.
– Η αξία του παρόντος πιστωτικού σημειώματος θα αφαιρεθεί από την προς πληρωμή αξία του προς αγορά εισιτηρίου κατά την αγορά αυτού.
– Αν η αξία του προς αγορά εισιτηρίου είναι μεγαλύτερη από την αξία του παρόντος πιστωτικού σημειώματος, τότε το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί στον διοργανωτή με τους εκάστοτε προβλεπόμενους τρόπους πληρωμής.
– Αν η αξία του παρόντος πιστωτικού σημειώματος είναι μεγαλύτερη από την αξία του προς αγορά εισιτηρίου τότε με την έκδοση του εισιτηρίου θα μειωθεί ταυτόχρονα το υπόλοιπο της αξίας του πιστωτικού σημειώματος και θα παραμείνει διαθέσιμο για μελλοντική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
– Το πιστωτικό σημείωμα (Voucher) έχει ισχύ έως την 31/12/2022 (άρθρο 133 του Νόμου 4876/2021 ( ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021)). Εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4708/2020, ως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 133 του Νόμου 4876/2021 ( ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 31/01/2023, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.