Υπενθύμιση αλλαγής εισιτηρίου σε EJEKT 2022 μέχρι 29*/10/21 για εξασφάλιση ίδιας ζώνης και τιμής και περισσότερες επιλογές.

Ποιες επιλογές έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων EJEKT 2020 & 2021:

A) Οι κάτοχοι εισιτηρίων των EJEKT Festivals 2020 και 2021, για να εξασφαλίσουν τα καινούργια εισιτήριά τους για το EJEKT 2022 στην ίδια κατηγορία ζώνης και τιμης με των παλιών εισιτηρίων τους, πρέπει ως τις 29* Οκτωβρίου 2021 να επισκεφτούν την σελίδα https://www.viva.gr/tickets/music/oaka/ejektfestival2022  όπου θα ανανεώσουν τα εισιτήριά τους, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
(Ανακοίνωση 13/10/21)

Μετά τις 29*/10/2021 θα μπορούν να ανανεώσουν τα εισιτήριά τους από τα EJEKT 2020 & 2021 σε εισιτήρια για το EJEKT 2022, βάσει διαθεσιμότητας στις κατηγορίες ζώνης και τιμής.

Ή

B) Οι κάτοχοι εισιτηρίων των EJEKT 2020 & 2021 που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν στο EJEKT 2022, μπορούν να μετατρέψουν τα εισιτήριά τους σε πιστωτικά σημειώματα (Vouchers) στη σελίδα https://www.viva.gr/tickets/music/voucher/ejekt-2020/.

Ενημερωθείτε για τις παραστάσεις που μπορείτε να εξαργυρώσετε τo πιστωτικό σημείωμα (voucher) στη σελίδα των events μας εδώ.

Το πιστωτικό σημείωμα έχει ισχύ έως την 30/09/2022. Εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4708/2020, ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 30/11/2022, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Μάθετε περισσότερα για το Voucher στη σελίδα εισιτηρίων του Ejekt Festival, στο τμήμα ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ – VOUCHER.

*ενημέρωση 21/10/21